Ljubica Kolarić-Dumić - VIJENAC OD ČEKANJA - Rijeka, 2012

 

TA VELIKA MATI

 

 

TVOJE RUKE

 

Odavno te nema,

Ali ja sam našu kuću

Prije Tebe napustila

Pa ne znam,

Kada smo se zapravo rastale.

I jesmo li uopće ostavile

Jedna drugu.

Vidim Te na svakoj stazi

Po kojoj si me za ruku vodila,

S košaricom punom grožđa,

Čijim si me slastima,

Uvijek gladnu nahranila.

Tvoju dobrotu,

Sve što si za mene bila

I jesi,

Sa sobom sam ponijela.

Držanje i hod,

Blagi pogled i osmijeh,

Natopljen bolom.

I Tvoje ruke,

Kojima moje sve više sliče.

 

 

 

NEDJELJOM POSLIJE OBJEDA

 

Nedjeljom poslije objeda

Izišla bi sa mnom na ulicu

Kao da je to naše druženje

Tvoja jedina radost.

Za stolom smo brojile

Zalogaje,

Važno gledajući jedna u drugu.

Bili su to pogledi potpunog

Razumijevanja.

Tebi je zbog bolesti

I nedjeljni objed postao

Samo još jedan teret više.

A meni suvišan zbog slatkih kolača,

Kojih sam se da otac ne vidi,

Krišom najela.

I baka je bila na mojoj strani,

Njezina je mudrost znala

Da će vrijeme gladi brzo doći

Pa je sigurno mislila  

Neka se do mile volje nasitim.

Tako je znala govoriti.

A kad zatvoriš vrata dvorišta,

Baka bi nas iz prikrajka,

Kroz sitne otvore na ogradi,

Šuteći dugo promatrala.

Valjda se i ona htjela nasititi

Nečega,

Što ja tada nisam razumjela.

Čučeći sam se igrala

Kraj tebe

Dok si naslonjena uz ogradu

Šuteći dugo stajala.

Kad bi me pokatkad upitala
Jesam li se dosta naigrala,
Pravila sam se da ne čujem
I u sebi se tiho smijala,
Misleći
Kako sam te opet prevarila.
A ti bi i dalje šutjela
Znajući  
Da se dijete majke i igre
Ne može nasititi.

 

 

 

TRNOVA KRUNA

 

Duboko u noć kada sve utihne,

Začujem bolne uzdahe

Iz kojih progovara

Tvoja neizmjerna

Tuga.

Probuđena tihim jecajem,

Onako u polusnu, 

Kao raširene karte na stolu,

Ugledam i kazne i nagrade,

Mjerene ljudskim okom,

Rukama djelitelja,

Nepravilno raspoređene.

Pogled podignem prema Nebu  

I kleknem na jedno koljeno,

Kao pri ulazu u crkvu.

A kad mi se među zvijezdama

Trnova kruna ukaže,

Glasno zavapim.

Postoji li kazna za prvi plač

I može li majka kao nagradu

Za sebedarje,

Toliko boli dobiti?

 

 

 

TA VELIKA MATI

 

Na svim mojim putovima

Kao u teškoj praznini,

Jasno odjekuju

Tvoje neizgovorene riječi,

Skrivene samo prividom

Uvenulog lišća.  

Sve što si prešutjela  

Da me ne zaustaviš,

Kada si me još djetetom 

U svijet ispratila,

Prekrila si svojom šutnjom,

Kao mekom paučinom.

Ali prešućeni krik

Majčinske boli

Na svakome odlasku

Dugo me pratio.

A mogla si me u ljudskoj

Sebičnosti lako zadržati

Dok sam ti se uza skute stiskala,

Čvrsto držeći tvoju ruku

U strahu da je ne ispustim.

Kako sam se usudila,

Onako malena i uplašena,

U nepoznato krenuti

Kad si mi najviše trebala?

Često sam se pitala

Kada je bilo to najviše.

Kad su mi odrezali pletenice,

Koje si mi onako nježno češljala.

Kad sam na prvom raskrižju

Zastala,

Kad sam svoje radosti

S tobom htjela podijeliti,

A svaku bol

Na dvoje razlomiti. 

Kada je bilo to najviše?

Kad si sebe zatajila

Ne silazeći s puta majčinstva,

Jer bol za mnom –

Nisi mogla reći djetetu.

 

 

 

NEDOSTAJU MI TVOJE RIJEČI

 

Nedostaju mi tvoje riječi

Kao voda iz našeg bunara,

Kojom sam često

Na vrućem danu žeđ utažila.

Nedostaje mi njihova blagost

Da sve nakupljeno,

Od našeg posljednjeg susreta,

Svojim mirom dotaknu.

Da se pod granama stare krošnje

U našem dvorištu,

Kroz suze i šutnju,

Tuga našeg rastanka,

Pred tvoje krilo sama podastre.

Nedostaju mi tvoje riječi

Kao tiha uspavanka

Djetetu.

Da me umornu od čežnje

U san uljuljaju.

 

 

 

DOK SI ME SPREMALA ZA PUT 

 

Sjediš za preljom,

Zuj vretena

Uspavljuje moje oči.

Tanka nit

Pod tvojim prstima

Ovija se oko tužnih misli.

Bijelu mi haljinu spremaš,

Vjenčić od jasmina,

Koji si toliko voljela

U kosu mi uplićeš,

S grančicom sitnog ružmarina.

Onda zabruji šivaći stroj,

A ja te i dalje gledam umornu,

Plašeći se

Da ti igla ne probode prst

I bol ne dođe do srca.

Dok mi novu haljinicu

U kojoj ću Te ostaviti –

Spremaš.

 

 

 
S TVOJOM I MOJOM TUGOM

 

U svakom tužnom oku

Nepoznatoga grada

Tvoj pogled sam tražila.

Od umora i izmaglice,

Često mi se pričinjalo

Da se na svako uplakano lice

Prelila tvoja tuga.

Zašto si toliko žalosti,

Bez prigovora cijeli život

Nosila,

I meni u popudbinu

Sa zadnjim zalogajem kruha,

Na rastanku ostavila?

Da se o žalost kao o kamen

Neprekidno spotičem.     

Izranjenih koljena od padova,

Uzela bih tvoju i svoju tugu,

I onako nemoćna,

Nastavljala put –  

Pod prevelikim teretom

Za dijete.

Često bih zaspala na tuđem

Pragu,

A tvoja ispružena ruka,

Kojom si na svakom našem

Rastanku,

Za mnom dugo mahala,

Ponijela bi sve moje terete,

Znajući

Da se djeca tako ne prate

Na put.

A kad su mi padovi

Postajali teži,

Koljena krvavija,

Bilo je kasno

I za povratak i za kajanje.

Prihvatila sam i tvoju

I moju sudbinu,

Bez traženja krivca.

 

 

 

SVAKI JE RASTANAK BIO ISTI

 

Kad bi me zadnjim pogledom
Iz kuće ispratila

I oblaci zatamnili nebo,

Na ulici smo se još dugo

Pozdravljale,

Kao da nam suza nije bilo dosta.

Zalijemo čitavo dvorište

I sitno cvijeće među ciglama.

A kada se iz tvoga zagrljaja

Istrgnem,

Zgrčena od bola zbog odlaska,

Ubrzam korak

Kao da od nečega bježim.

Što može dijete otrgnuto od igre

I od majke –

Doli bježati.

Jesam li se novog rastanka

Bojala
Ili silne želje za ostankom?

Jesam li od tuge bježala,

Koja se odavno nastanila

U tvojim očima,

Plašeći se da još jednu bol

Ti ne ćeš moći izdržati.

Zatvorila bih oči

Skupivši u zjenice

Sve što sam željela ponijeti

I brzo nestala ispred tvoga,

Uplakanog pogleda.

A iza ugla na kraju ulice,

Kad me cesta povede

I kad me više ne možeš vidjeti,

Savijem se do zemlje

Pa iz svega glasa zaplačem.

I uvijek s nadom da ću te,

Čim obrišem suze,

Pred sobom opet ugledati.

Morala si me pustiti

Kao ptica mladunče,

Iako si znala da ću zbog pada

Iz gnijezda –   

Iza ugla dugo plakati.

 

 

 

U TVOJOJ NEOSUŠENOJ SUZI

 

Kao u najčistijem zrcalu

U kojemu uz moje lice,

Nazirem

Trag jedva vidljiva grča

Na tvojoj usni,

Ogledam se  

U tvojoj neosušenoj suzi,

Najtužnijih očiju na svijetu.

Kamo god sam krenula,

Tvoja je suza bila sa mnom.

Utjeha ili tek nada
Da u svakom času
U njoj mogu ugledati  
Majčinsko lice.
A možda se samo kotrljala
Za mnom
Znajući –  
Koliko želim biti uz tebe.

 

 
 
PLAMEN TVOJE SVIJEĆE

 

Bila si poput tanke stabljike

Koju je najmanji vjetar lako slomio.

Bila si poput vlati žita

Koje si skupljala na našim njivama,

Za koje neki onda rekoše –

Da više nisu naše.

Pa si onako bolesna,

Klas po klas

Za toplu pogaču u rukovet slagala.

Rosom si se jutarnjom umivala,

Trave su ti lice brisale,

A zemlja koju si toliko voljela,

Prerano nam te uzela.

Bila si poput svijeće uspravna

S plamenom,

Koji Ti je u oku dogorijevao.

Korak usporen od boli  

Dugo je uz moje stope trag

Ostavljao.

A moj svaki odlazak poput vjetra,

Plamen je tvoje svijeće

Polagano gasio.