Ljubica Kolarić-Dumić

Član Društva hrvatskih književnika i Matice hrvatske

Rođena u Kukujevcima u Srijemu

7. kolovoza 1942. godine.

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIJA

 

 

 

 

I. OBJAVLJENE KNJIGE

 

 

1.    RASKRIŽJE, poezija, Otokar Keršovani, Rijeka, 1983.

2.    SVA U SRCU, poezija, Školske novine, Zagreb, 1985.

3.    VRATIT ĆU SE, ZEMLJO, poezija i lirska proza, Šk. novine, Zagreb, 1991.

4.    MOLITVA ZA HRVATSKU, poezija, Tiskara Rijeka, Rijeka, 1992.

5.    STAZAMA JUTRA, izabrane pjesme, Hrvatsko filološko društvo, Rijeka, 1995.

6. UZ BAKU JE RASLO MOJE DJETINJSTVO, priče i pjesme za djecu, Srijemski Hrvat, Zagreb, 1997., 2010.), (Hrvatska riječ, Subotica, 2011.

7.  S VJETROM KROZ GODINU, slikovnica, Adamić, Rijeka, 1999.

8.  OD PROLJEĆA DO PROLJEĆA, slikovnica, Adamić, Rijeka, 2003. 2004.

9.  IZAŠLI IZ PRIČE, slikovnica.Adamić, Rijeka, 2005.

10.  OBASJANA SUNCEM, poezija (Hrvatsko filološko društvo, Rijeka, 2005.

11.  IGRAJMO SE RADOSTI, dječje pjesme, Hrvatska riječ, Subotica, 2006., Srijemski Hrvat, Zagreb, 2008.

12.                        JA SE MRAKA NE BOJIM, slikovnica, Adamić, Rijeka, 2008., Srijemski Hrvat, Zagreb, 2010.

13.                         RIJEKO, GRADE, DJETINJSTVA SRETNOG, pjesmarica i nosač zvuka, Srijemski Hrvat, Zagreb, 2008.

14.                        USUSRET SVOJOJ ZVIJEZDI, poezija, Panonski institut/Pannonisches, institut, Pinkovac / Guettenbach, Austrija, 2010.

15.                        RENKONTEN AL MIA STELO – POEMOJ, Hrvatski esperantski savez, Zagreb, 2011. prijevod zbirke poezije Ususret svojoj zvijezdi

16.                        PJESMA O ZMAJEVIMA, slikovnica, Školska knjiga, Zagreb, 2011.

17.                        VIJENAC OD ČEKANJA, poezija, Riječki nakladni zavod, Rijeka, 2012.

18.                        OTVORI SRCE PJESMI, ČITANKA, BOJANKA, PJEVANKA, „Glazbeni vrtuljak“, Rijeka, 2015.

 

 

 

II. ZASTUPLJENOST U ANTOLOGIJAMA, LEKSIKONIMA, ČITANKAMA, UDŽBENICIMA, KNJIGAMA, ČASOPISIMA, NOVINAMA, NA NOSAČIMA ZVUKA

 

 

1.  Spomen-knjiga Osnovne škole «Josip Brusić» Rijeka, član uredničkog odbora, Rijeka, 1972.

2.  Primorske novice, En dan počitnic (kratka priča, slovenski prijevod) Tolmin, 1981.

3.  Odgoj i osnovno obrazovanje, list prosvjetnih radnika, član uredničkog odbora i vodi stalnu rubriku Prosvjetni radnici – umirovljenici, Rijeka od 1982.

4.  Odgoj i osnovno obrazovanje, Rijeka, 1983.

5.  Matej, informativni bilten (piše pod pseudonimom Rahela i Sara) Viškovo, 1984.

6.  Školske novine, Zagreb, 1983., 1992. i 1997.

7.   Časopis HDPZ, Zagreb 1992.

8.   Ante Selak: Taj hrvatski, Zagreb, 1992.

9.  Umjetnost i dijete, dvomjesečnik za estetski odgoj i dječje stvaralaštvo,Zagreb,1993..

10.                         Dragutin Rosandić: Nad zgarištima zvijezde, «Školske novine»Zagreb, 1993

11.                        Hrvatski kalendar, Chicago, 1993. i 1994.

12.                        Jezik, časopis za kulturu hrv. knjiž. jezika, «Hrvatski je bila zabranjena pjesma» Zagreb, 1994. i 1996.

13.                        15 dana, časopis za umjetnost i kulturu, Zagreb, 1994.

14.                        Stjepko Težak: Hrvatski jezik, udžbenik za V r. osnovne škole, «Školska knjiga» Zagreb, 1995.

15.                        Z. Gvozdić-Filjak, J. Lončarević: Srijemska kalvarija Hrvata, Zagreb 1995.

16.                        Antologija srijemskih pisaca, Hrvatska riječ u Srijemu, leksikon srijemskih pisaca, Ogranak Matice hrvatske Tovarnik, Zagreb,1995.

17.                        Državnost, Zagreb, 1995.

18.                        Glasilo županija, Rijeka, 1995.

19.                        Stjepan Mikac: Pjesme naših želja, Varaždin, 1995.

20.                        Stjepko Težak, Lada Kanajet: Moj hrvatski 5, vježbenica, Zagreb, 1996.

21.                        Zvonimir Diklić, Joža Skok: Hrvatska čitanka 7, Zagreb, 1996.

22.                        Kršni zavičaj, zbornik, Humac, 1996.

23.                        Marko Kljajić: Kako je umirao moj narod, Petrovaradin, 1996.

24.                        Smib, list za djecu, Zagreb, 1997.

25.                        Hrvatski Tovarnik, Zagreb, 1997.

26.                        Glas ravnice, Subotica, 1997.

27.                        Ante Bežen, Vesna Budinski: Hrvatska čitanka za 2. r. osnovne škole, Zagreb, 1998.

 

28.                        Ante Bežen, Vesna Budinski: Hrvatska čitanka za 4. r. osnovne škole, Zagreb, 1998.

29.                        Klasje naših ravni, časopis za književnost, umjetnost i znanost, Subotica, 1998.

30.                        Hrvatski kalendar, Budimpešta, 1998.

31.                        Zvona, Rijeka, 1999.

32.                        Blaženi Alojzije Stepinac, glasnik postulature, Zagreb, 1999.

33.                        Ante Bežen, Vesna Budinski: Prvi koraci, početnica za 1. r. osnovne škole, Zagreb, 2000.

34.                        Katica Čorkalo, Zavičaj riječi, Vinkovci, 2000.

35.                        Zov Srijema, Zagreb, autorica je član uredničkog vijeća lista, objavljuje poeziju i prozu te vodi stalnu kolumnu U pohode zavičaju.

36.                        Bobica, list učenika OŠ Brajda, Rijeka, 2000., 2003., 2004. i 2005.

37.                        Moj mali EKO katolički kalendar,2002,Đakovo 2001.

38.                        Glasnik svetog Josipa, Karlovac, 2004.

39.                        Branko Pilaš: Raspršena vrela književnih djela, Školska knjiga, Zagreb, 2004. (Tri svete ljubavi, o knjizi: Uz baku je raslo moje djetinjistvo)

40. Život i škola, Osijek, 2005.

41.Zemun i Zemunci u riječi i slici, zbornik, Udruga Zemunaca u Republici Hrvatskoj i Zajednica Hrvata Zemuna, Zagreb-Zemun, 2005.

42. «Književna Rijeka», Rijeka, prosinac 2005. ( pet pjesama)

43. Hrvatska poezija – Pokraj mene prolaze ljudi, četiri pjesme, Hrvatsko slovo, Zagreb 3. veljače 2006.

44. Ana Pintarić: ZLATNI DANI 1 Početnica za prvi razred osnovne škole, Školska knjiga, Zagreb, 2006. Pjesma: Snježna igra

45. Stjepan Hranjec: Pregled hrvatske dječje književnosti, Školska knjiga, Zagreb, 2006.

46. «NOVA DUMKA» Vukovar, travanj 2006. Pjesma «Ako odete» Pavlo Holovčuk: prijevod na ukrajinski jezik.

47. Zorica Klinžić Djeca nose svjetove na dlanu, Udruga «Hrvatski dječji festival», Zagreb, 2006.

48. Josip Degl' Ivellio: Zmajska pjesmarica, zbirka zmajskih i domoljubnih skladbi za zborove, posebna izdanja, Družba Braća hrvatskoga zmaja», Zagreb, 2006.

49.  O riječima i o progonstvu, Zov Srijema, Zagreb, srpanj, 2006.

50.  Mirjana Žužić i Doris Kovačić: Glazbene čarolije, udžbenik za glazbenu kulturu za 1. razred osnovne škole, Profil, Zagreb, 2007.

51 Ivo Zalar: Antologija hrvatske dječje poezije, Školska knjiga, Zagreb, 2007.

52.  Mirjana Žužić i Doris Kovačić: Glazbene čarolije, udžbenik za glazbenu kulturu za  2. i 3. razred osnovne škole, Profil, Zagreb, 2007.

53.  Rovinjski obzori, broj 1, zima, 2007. Pjesma: AKO ODETE

54.  Pavlo Holovčuk: dvije dječje pjesme prevedene na ukrajinski jezik, «Vjenčić», broj 40, Vukovar, 2007

55.  Hrvatsko slovo, Zagreb, 27. travnja 2007. (Priča: «Kuća na prodaju»)

56.  Hrvatski domobran, Zagreb, lipanj, 2007. Pjesma: «Pjesma poginulim hrvatskim braniteljima»

57.  Zbirka poezije: «Vrazova Ljubica», (pjesma «Možda on stoji kraj rijeke») Samobor, 2007.

58.  Mali koncil, studeni, 2008. Zagreb, dječji igrokaz: « Poštar svetog Nikole»

59.  Glas koncila, Zagreb, 3. 03. 2008. Priča: « Nizaštonisi»

60.  Bobica, Rijeka, veljača, 2008. Crtica: «Prevelik teret radosti i bola»

61.  «Smilje i bosilje», («SMIB»): Pjesma: «Badnja noć», Školska knjiga, Zagreb, 4. 12. 2008.

62.  «Prvi izbor»: Pjesma: «Maškare», «Mozaik knjiga», Zagreb, veljača, 2009.

63.  «Arco baleno», pjesma: «Fiume, cita mia», prijevod na talijanski: Melita Sciuica, Rijeka, lipanj, 2009.

64  .»Klasje naših ravni», broj 3-4, Subotica, 2009. Haiku poezija; ulomci iz neobjavljene zbirke «Samo san» i četiri priče iz knjige za djecu  «Uz baku je raslo moje djetinjstvo», Zagreb, 1997.

65.  «Klasje naših ravni», broj 5-6, Subotica, 2009. Pet priča iz knjige za djecu «Uz baku je raslo moje djetinjstvo», Zagreb, 1997. i neobjavljeni igrokaz za djecu «Poštar svetog Nikole»

66. «ODJECI ĐULABIJA», Antologija hrvatske ljubavne poezije, Samobor, lipnja, 2009. Pjesma «Možda on stoji kraj rijeke»

67. Hrvatski biografski leksikon, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2009.

68. «Hrvatska riječ»  Pjesma: «Zemljo, ne šuti» i kratak životopis, Makedonija, lipanj, 2009.

69. «Hrvatsko slovo», HRVATSKA POEZIJA «Vaza puna cvijeća», četiri ciklusa poezije; proljeće, ljeto, jesen, ususret svojoj zvijezdi, Zagreb, 9. listopada 2009.

70. «Iris» časopis za haiku poeziju, Ivanić Grad, 2009. haiku i waka poezija

71. «Djeca nose svjetove na dlanu» zbornik HDF, pjesme i skladbe, Udruga Hrvatski dječji festival, Zagreb, 2009. ( pjesma: « Praznici za školske klupe»)

72. «Prvi izbor», Zagreb, prosinac, 2009. dvije pjesme «Nebo radost najavljuje» i «Sveta je noć»

73.                         Časopis «Smib» Zagreb, prosinac, 2009. ( pjesma: «Nek' se čuje zvon»)

74.                        «Klasje naših ravni» broj 9 – 10, Subotica, 2009. ( Zapisi o zavičaju )

75.                        «Smib», Zagreb, siječanj, 2010. ( pjesma: «Sveta tri kralja» )

76.                        «Prvi izbor» pjesma: «Snježna igra», siječanj, 2010.

77.                        Hrvatski kajkavski kolendar, 2010. Matica hrvatska, Čakovec, (2 pjesme: «Blizina Boga» i «Večernja  molitva»).

78.                         Barnko Pilaš: ZLATNI SNOVI  - Izbor iz hrvatskog pjesništva za djecu, Međugorje, 2010.

80. «Prvi izbor», Zagreb, travanj, 2010. ( pjesma: «Uskrsno šareno jaje»)

81.                        «Samoborski haiku susreti»,  Samobor, 2010. (četiri haiku pjesme)

82.                         «Smib», Zagreb, 2010. ( pjesma: «Prva pričest» )

83.                         «Moj grad», Rijeka, 14. svibnja 2010. ( pjesma: «Cvjetno proljeće»)

84.                         KVIZORAMA, Hrvatska zagonetačka revija, Zagreb,  22. 05. 2010. (pjesma: ZAGONETKA)

85.                         Diana Zalar – Dijana Dvornik – Frano Petruša: Kuća svemoguća, Čitanka za drugi razred osnovne šk. ALFA, Zagreb (pjesma: «Maškare»)

86. «Vrazova Ljubica 2009», 20. zbirka hrvatske ljubavne poezije, Samobor, 2010. (pjesma: «Samo mi se čini»

87. Novi list, Rijeka, 7. svibnja 2010. pjesma: «Cvjetna priča grada Rijeke» Pjesmu uglazbila Suzana Matušan, izvodi dječji zbor «Tratinčice»

88. KVIZORAMA, Zagreb, 14. kolovoza 2010. predstavljena slikovnica «Ja se mraka ne bojim» (na koricama u križaljci).

89.                        Leksikografski zavod Miroslav Krleža: Hrvatska književna enciklopedija, Zagreb, 2010.

90. Leksikon Instituta «Ivo Pilar» (u izradbi)

91.«Klasje naših ravni», broj 5 – 6 (pjesma za djecu: «Praznici za školske klupe»)

92.«Klasje naših ravni», broj 7 – 8 ( ulomci iz slikovnice: «Ja se mraka ne bojim»)

93.«Cvitak», Međugorje, listopad, 2010. (pjesma za djecu: « Tri djetinjstva»)

94. Kanimo se seliti, Hrvatsko slovo, Zagreb, 5. studenoga 2010.

95.«Djeca nose svjetove na dlanu» XVII. hrvatski dječji festival, Zagreb, 2010.

96. «Srijem u 18. stoljeću i danas», Panonski ljetopis, Austrija, 2010.

97. Hrvatski KAJKAVSKI kalendar, 2011. Ogranak Matice hrvatske u Čakovcu (pjesma: Da ja sada nisam ja)

98.  Prvi izbor, Zagreb, veljača 2011. (tri pjesme: Prava ljubav, Pokucaj na moja vrata, Što mi se najviše svidjelo)

99. Radost, Zagreb, travanj, 2011. (pjesma: Travanj)

100. Prvi izbor, Zagreb, travanj 2011. (dvije pjesme o Uskrsu)

101. Samobor Haiku Meeting, Samobor, 2011. (četiri haikua)

102. «Mudri delfin», list Dječjeg vrtića Rijeka, broj 9, lipanj, 2011.

103. CVITAK, Međugorje (pjesme: Proljeće, Ljeto), lipanj, 2011.

104. MARULIĆ, hrvatska književna revija, Zagreb, 2 / 2011.

105. Haiku zbornik, Ludbreg, 2011.

106. Berlinski magazin, Berlin, lipanj, 2011. (pjesma: Vratite mi zavičaj)

107. REPUBLIKA, Zagreb, srpanj/kolovoz, 2011. (šest pjesama)

108. Hrvatsko slovo, Zagreb, 16. rujna 2011. (Molitva za poginule hrv. ratnike) 109.Panonski ljetopis / Pannonisches Jahrbuch, Pinkovac – Guetenbach Priča: «Moć Presvetoga Trojstva» i «Dvadeset godina od protjerivanja Hrvata iz Srijema», izlaganje na VII. Susretima književnika hrvatskih manjina s književnicima u Hrvatskoj, u Rovinju, 14. 15. i 16. 10. 2010.

110. Književna Rijeka, broj 4, Zima, 2011. Kuća na prodaju, priča

111. Kajkavski kolendar za 2012. godinu, Matica hrvatska, Ogranak Čakovec, 2011.

112. Antologija pjesništva o hrvatskom jeziku (Hrvatski je bila zabranjena pjesma) Privlačica, Privlaka, 2011.

113. DOMETI, Znanstveno kulturna smotra Matice hrvatske – Ogranak Rijeka, 3-4, 2012. Poema Vratite mi zavičaj

114. Večernji list, ožujka 2012. Tribina u Petrinji, HPD Slavulji i poezija Ljubice Kolarić-Dumić

115. Petrinjski list, broj 87, ožujak, 2012. Pjesničko-glazbena tribina

116. Hrvatsko slovo, travanj, 2012. Opečaćena sam Srijemom

117. Hrvatsko slovo, 21. lipanj, 2012. Dnevnik (od 11. do 17. lipnja)

118. Književna Rijeka 2, 2012. 13 redaka o boli (lirska proza)

119. Hrvatsko slovo, Zagreb, 29. rujna 2012. Kukujevci nezaboravljeni

120. RADOST, Zagreb, listopad, 2012. Pjesma za djecu: Listopad

121. JOSIP DEGL' IVELLIO -Vesna Prebrić - Ljubica Kolarić-Dumić, KUĆICA OD NOTA, ZBIRKA PJESAMA ZA DJECU, DIONICE Hrvatsko pjevačko društvo Petrinja, 2012.

122.  Isti autori i izdavač: KUĆICA OD NOTA, PARTITURE I DIONICE

123.  Hrvatsko slovo, Vestalkino pismo, listopad, 2012.

124.  Književna Rijeka, Rijeka, studeni 2012. 13 redaka o boli

125.  Književna Rijeka Rijeka, jesen, 2012. Odnos pjesnika i kraja, Hodajući pored tebe, Zašto Lucija ne voli matematiku

126.  Samoborski 21. haiku susreti Darko Plažanin, Samobor, 2013.

127.  Hrvatski kajkavski kolendar 2013. Čakovec, 2013. Svjedok da budem

128.  Kernels, USA, proljeće, 2013. haiku niz: Radost djetinjstva na hrvatskom i engleskom jeziku; prijevod: Đurđa Vukelić-Rožić

129. Prvi izbor, Zagreb, svibanj, 2013. pjesma: Uz loptu je ljepši dan

130. Prvi izbor, Zagreb, lipanj, 2103. pjesma: Praznici za školske klupe

131.  MOTRIŠTA, Mostar, svibanj – kolovoz 2013. (1. ciklus pjesama: „U očima onih koji čekaju“ iz zbirke Vijenac od čekanja, Rijeka, 2012.)

132.  „Iza podignutih zidova“ četvrti ciklus iz zbirke Vijenac od čekanja, Klasje naših ravni, Subotica, 1-2, 2013.

134.  Antologija hrvatskih pjesnika iz Vojvodine, Subotica, 2014.

135.  Preprekovo proljeće – zbornik pjesama, Novi Sad, 2015.

 

 

III. RECENZIJE, PRIKAZI, OSVRTI, RAZGOVORI

 

1)    Prof. dr. sc. Mirjana Strčić, recenzija za zbirku Raskrižje, Rijeka, 1983.

2)    Prof. dr. sc. Dragomir Babić, recenzija za zbirku Raskrižje i uvodna riječ u knjizi, Rijeka, 1983.

3)    Prof.dr. sc.. Leopoldina V. Banaš: Lirski senzibilitet, Novi list, Rijeka, 1983.

4)    Ante Vanjak: I kamen ovaj volim, Školske novine, Zagreb,1983.

5)     Ljubica Šišara, Odgoj i osnovno obrazovanje Rijeka, 1983.

6)    Svetislav Nenadović: Metaforične bašče Ljubice Kolarić, Šidska tribina. Šid,1986.

7)    Prof. dr. Manja Kovačević, Sva u srcu, Novi list, Rijeka, 1985.

8)    Književna večer, Vinkovačke novosti, 13. rujna 1985.

9)    Stipan Filaković, Narodne novine, Budimpešta, 1986.

10)                        M. Spahiu, prijevod pjesama na albanski jezik, Flaka eVëllazërimit, Priština, 1986.

11)                        Luka Soter: Snaga zatajnih riječi, o zbirci Vratit ću se, zemljo, Školske novine, Zagreb, 19. svibnja 1992.

12)                        Ornela Šumelj Prskalo: Riječ – vokacija života, Novi list, Rijeka, 1992.

13)                        Andrija Vučemil: Pjesma kao svjedočenje, o knjizi Vratit ću se, zemljo, Novi list, 15. siječnja, 1992.

14)                        Branko Pilaš, Umjetnost i dijete, O knjizi Vratit će se, zemljo, Zagreb, 1993. br. 1

15)                        Dr. Katica Čorkalo: Pjesme o domu i domovini, Marulić, Zagreb, 1994.

16)                        Juraj Lončarević: Povratak Srijema u hrvatski duhovni prostor, 15 dana, Zagreb 1/1994.

17)                        Dr.sc. Leopoldina V. Banaš: Kako boli ranjena domovina, Školske novine, Zagreb, 1994.

18)                        Boris Ćavar: Stihovi prkosni Srijemu hrvatskom, Zov Srijema, Zagreb, 1995.

19)                        Večer poezije vojvođanskih Hrvata, Glas koncila, Zagreb, 1995.

20)                        Prof. dr. Goran Kalogjera: Fluid čistih emocija, Izabrane pjesme Stazama jutra, (Riječ, Rijeka 1996. SV. 1).

21)                        Vladimir Pavić: Pjesnikinja iz Srijema, o knjizi Stazama jutra, Hrvatsko slovo, Zagreb, 28. lipnja 1996.

22)                        Ivan Mrzljak, Stazama jutra, Zagreb, Narod, 1996.

23)                        Dr, sc.Goran Kalogjera: Fluid čistih emocija, Novi list,1996.

24)                        Šimun Penava, Srijemci, Hrvatski Tovarnik, Zagreb, 1996.

25)                        Prof. dr. sc. Stjepko Težak, recenzija za knjigu Uz baku je raslo moje djetinjstvo, Rijeka, 1997.

26)                        Prof. dr. dc. Karol Visinko, recenzija za knjigu Uz baku je raslo moje djetinjstvo, Rijeka, 1997.

27)                        Branko Pilaš: Djetinjstvo vraćeno zavičaju, Uz baku je raslo moje djetinjstvo, Glas koncila, Zagreb,1997.

28)                        Boris Ćavar: Ne zaboravite hrvatski Srijem, Obzor, Zagreb,1997.

29)                        Ilija Zirdum: Vukovarska čestitka,  A kada se vratim, Velebit, 3. siječnja 1997.

30)                        Marinko Krmpotić: Poezija čistog srca i mira, Glas ravnice, Subotica, Novi list, studeni 1997.

31)                        Dr. sc. Karol Visinko: Povratak djetinjstvu i voljenom zavičaju, o knjizi Uz baku je raslo moje djetinjstvo, Novi list,1997.

32)                        Mala bilježnica, list učenika OŠ Podmurvice Rijeka, Razgovaramo: Pjesme i Priče ispisujem iz srca, nakon književnog susreta razgovor vodili učenici: Sanja Matić i Ivan Sipka,Rijeka,1997.

33)                        Marinko Krmpotić: Devet ciklusa o djetinjstvu i tajni ljubavi, O knjizi Uz baku je raslo moje djetinjstvo, Dnevnik, Rijeka, 30. rujna 1997.

34)                        Branko Pilaš: Vraćanje zavičaju, Hrvatsko slovo, 13. II. 1998.

35)                        Branko Pilaš, Modra lasta, 1. ožujka 1998. ''Nove knjige''

36)                        List učenika i učitelja OŠ Brajda Rijeka, Nebo u bakinim očima, Razgovarale Ana Jerkić i Tea Karačić, Rijeka, 1998.

37)                        Pod Učkom, list učenika OŠ Opatija, Viktorija Ereš, Rijeka 1998.

38)                        Klasje naših ravni, Subotica, 1998.

39)                        Dr. sc. Karol Visinko: Objedinjeno stvaralaštvo pjesnikinje i učenika, prikaz Ilustrirane knjige S vjetrom kroz godinu, Novi list, Rijeka, 25. lipnja 1999.

40)                        Djeca Rijeke za djecu Zagreba, Novi list, Rijeka, 1999.

41)                        Elvira Marinković Škomrlj: Radost putovanja, Novi list, Rijeka, 1999.

42)                        Kim Cuculić: Poticaj učeničkom stvaralaštvu, Novi list, Rijeka, 1999.

43)                        Baldo Dobrašin: Zamolio rodu da ode u vodu, o knjizi S vjetrom kroz godinu, Hrvatsko slovo,  Zagreb, 2000.

44)                        Žarko Milenić: Vesela godina, Bijela pčela, Rijeka, 2001.

45)                        Branko Pilaš: Raspjevana knjiga, Mali koncil Zagreb, 2003.

46)                        Svjetlana Hribar: Knjiga koja pjeva, Novi list, Rijeka, 2003.

47)                        Slavko Žebić: Djeci s ljubavlju, Hrvatska riječ, Subotica, 2003.

48)                        Ardea Stanišić: Impariamo nuove canzoni da primavera a primavera, La voce del popolo, Rijeka, 2003.

49)                        Himna dječje karnevalske povorke, Novi list, Rijeka, 2004.

50)                        Žarko Milenić: Lepršava glazbena slikovnica, Hrvatsko slovo,Zagreb,2003.

51)                        Iva Vlašimsky: Nastavnica čiji osmijeh učenici pamte, Novi list, 2004.

52)                        H. Kučan: Na kraju i zaplesali s književnicom uz taktove pjesme Plavi val, književni susret u dječjem vrtiću Bubamara, Osijek, 2004.

53)                        Prof. dr. sc. Stjepko Težak, recenzija za knjigu Izašli iz priče, Zagreb, 2005.

54)                        Prof. dr. sc.Karol Visinko, recenzija za knjigu Izašli iz priče, Rijeka, 2005.

55)                        Branko Pilaš: Obasjana zavičajem, Hrvatsko slovo, Zagreb, 2005.

56)                        Branko Pilaš: Čitam, gledam, slušam, Školske novine, Zagreb, 1.11.2005.

57)                        Sl. B. Lektira u stihovima, Novi list, Rijeka, 19.11.2005.

58)                        B. Čalušić: Suvremen pristup školskoj lektiri, Novi list, 21.12.2005.

59)                        H.L. Quando da una fiaba «esce» un progetto multimediale, Novi list, 21.12.2005.

60) Novi list, Rijeka, Prezentacija multimedijalne slikovnice, Izišli iz priče u OŠ Podmurvice.

61). Đuro Vidmarović: Tuga za rodnim Srijemom na obali Kvarnera, Klasje naših ravni, Subotica, 2005.

62.) Cecilija Marković: Sjećanje na Kukujevce, Matica hrvatska, Osijek, 2005.

63.) prof. dr. Ana Pintarić: Poezija Ljubice Kolarić-Dumić, Život i škola, Osijek,2006.

64.) dr. Đuro Vidmanović: Lektira u stihu, pjesmi i slici, Pjesničko-glazbena slikovnica, Izašli iz priče Školske novine 21. veljače 2006.

65.) K.D.R.: Pjesmom oživljeni likovi iz priča, Novi list, Rijeka, 2006.

66.) Rijeci trebaju građani koji je vole i štite, Novi list, Rijeka, 13. lipnja 2006. Povodom dodjele GODIŠNJE NAGRADE GRADA RIJEKE, Ljubici Kolarić Dumić za izuzetan doprinos dječjoj književnosti i poetskoj riječi za djecu.

67. Slavko Žebić: Srijem u srcu, Ljubica Kolarić-Dumić, hrvatska pjesnikinja

      rodom iz Kukujevaca - intervju

      Hrvatska riječ, Subotica, 6. listopada 2006.

68. Zlatko Žužić: Rijeka nagradila Srijemicu, Zov Srijema, Zagreb, 2006.

69. Zvjezdana Žužić: Izašli iz priče, Zov Srijema, Zagreb, 2006.

70. Đuro Vidmarović: O stvaralaštvu Ljubice Kolarić-Dumić: Hrvatska riječ, Subotica, 2006.

71. M. M. Pjesništvo za djecu. Autorica koja sve voli , Hrvatski tjednik Fokus, Zagreb, 9. ožujka 2007.

72. B. Marić: Zbirka pjesama za djecu, Glas Koncila, Zagreb, 25. ožujka 2007.

73. Đuro Vidmarović: Pjesme za djecu - više od književnosti, Školske novine, Zagreb, broj 13/14, travanj 2007.

74. Branko Pilaš: Pjesme radosti i veselja, o knjizi Igrajmo se radosti «mak», mali koncil, ljetni dvobroj,  Zagreb, 2007.

75. Branko Pilaš: Razigrano pjesništvo, Hrvatsko slovo, Zagreb, 6. srpnja 2007.

76. Đuro Vidmarović: O pjesništvu Ljubice Kolarić-Dumić, Hrvatska riječ, Subotica, 2008.

77. Branko Pilaš: Poezija Ljubice Kolarić-Dumić, Školske novine, Zagreb, 2008.

78. Siniša Pucić: Pjesmama protiv straha od mraka, Novi list, Rijeka, 20.06. 2008.

79.  «La voce del popolo» Rijeka, 20.06. 2008: Ni ente piu paura del buio con Ljubica Kolarić-Dumić, 

80. «Hrvatska riječ»  25. obljetnica prve knjige Ljubice Kolarić-Dumić, Subotica, lipanj 2008.

81. Marko Štajduhar: «Pjesmama protiv mraka», «Zov Srijema», Zagreb, srpanj 2008.

82. «Slikovnica» («Ja se mraka ne bojim» ilustracije: Vjekoslav Vojo Radoičić), «Zvona» Rijeka, listopad, 2008.

83. CD izlog Dalibora Paulika: «Rijeko, grade, djetinjstva sretnog», «Cantus», Zagreb, listopad 2008.

84. MATICA, glasilo Hrvatske matice iseljenika, Zlatko Žužić: «Četvrt stoljeća s pjesmom» Zagreb, listopad, 2008.

85. Dr. sc. Marinko Lazarich: «Razigrani mrak», Ljubica Kolarić-Dumić: «Ja se mraka ne bojim», Adamić, Rijeka, 2008. «Život i škola», Osijek, br. 20 (2/2008.), god. 56.

86. Dr. sc. Sanja Vulić: «Od Srijema do Zagreba i Rijeke» prikaz knjige «Igrajmo se radosti», Rijeka, 2007. «Hrvatski sjever», Čakovec, 2008.

87. Ivana Kocijan: Radost kao inspiracija, intervju povodom 25. obljetnice autoričine prve knjige, Novi list Rijeka, 23. 02. 2009.

88.  Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet, Kristina Milić:  PJESME LJUBICE KOLARIĆ-DUMIĆ, DIPLOMSKI RAD, Osijek, 2009.

89.  Kristina Milić - Ana Pintarić: «Pjesme Ljubice Kolarić-Dumić», Teorijska i metodička interpretacija, časopis za  teoriju i praksu odgoja i obrazovanja broj 21 «Život i škola» Osijek, 2009.

90.  V. hrvatski slavistički kongres, 7. do 10 rujna 2010. Dr. sc.Marinko Lazzarich: Načelo zavičajnosti i suvremenosti kao bitan čimbenik u odabru lektirnih naslova u nastavnom programu Hrvatskoga jezika razredne nastave (slikovnica: Ja se mraka ne bojim)

 91. Prof. dr. Evelina Rudan: Strah za djecu / Strah za odrasle, 31. ožujka 2011.

 92.. Đuro Vidmarović: Ljubica Kolarić-Dumić – Obasjana suncem, Književna Rijeka, Rijeka, 2-3, 2011

 93. Dr. sc. Marinko Lazzarich: Religiozni izričaj u poeziji Ljubice Kolarić-Dumić, Bogoslovska smotra, 2 / 2011.Zagreb, 2011.

 94. Marijin Trsat, Velika Gospa, 2011. G. Crnković: KONCERT SAKRALNE GLAZBE LJUBE KUNTARIĆA …Koncert je završio skladbom Hrvatskoj majci  (tekst: Ljubica Kolarić-Dumić, napomena autorice)…Emotivnim nabojem i  snažnom i iskrenom interpretacijom ta je skladba doslovno digla na noge mnogobrojnu publiku.

95.  Branko Pilaš: Ogrlica od sreće, prikaz knjige «Uz baku je raslo moje djetinjstvo», Hrvatsko slovo, Zagreb, 26. kolovoza 2011.

96.  M. Miković: Potraga za «svom istinom svijeta» O knjizi Lj. Kolarić-Dumić  «Uz baku je raslo moje djetinjstvo» Hrvatska riječ, Subotica, 26. kolovoza 2011.

97. Željka Kovačević-Andrijanić: Ljubica Kolarić-Dumić: Igrajmo se radosti, izabrane pjesme za djecu, drugo izmijenjeno izdanje, Srijemski Hrvat, Zagreb, 2007.

98. Glas Istre, 15. listopada 2011. Zavičaj kao mjesto duše i tijela, Osvrt na Osme susrete književnika hrvatskih manjina u Rovinju.

99.                        Matej, bilten mladih knjižničara, Viškovo, prosinac, 2011. Književni susret sa spisateljicom Ljubicom Kolarić-Dumić

100.                    Petrinjski list, ožujak, 2012. Pjesničko-glazbena tribina

101.                    Kim Cuculić: Duhovni dnevnik pisan poezijom, Osvrt na zbirku Vijenac od čekanja (Rijeka, Novi list, prosinac, 2012.

102.                     Mladen Urem: POEZIJA ZAVIČAJNE TOPLINE I ŽIVOTNOG ISKUSTVA UZDIGNUTA DO UNIVERZALNOG Ljubica Kolarić-Dumić: Vijenac od čekanja, Rinaz, Rijeka, 2012.  DOMETI,  Rijeka, III. – IV. 2012.

103.                    Hrvatsko slovo, 12. travnja, 2013. Obzori hrvatskoga pjesništva Branko Pilaš: Dočekani vijenac, osvrt na zbirku Vijenac od čekanja

104. NOVA ISTRA 1-2 Pula,  siječanj, 2013. Đuro Vidmarović: Knjiga stihova riječke poetese sa srcem u Srijemu

105. MOTRIŠTA, časopis za kulturu, znanost i društvena pitanja, siječanj – travanj Mostar, 2013. Fabijan Lovrić: prikaz zbirke Vijenac od čekanja

106. Hrvatsko slovo, Zagreb, 3. V. 2013. Uz 18. obljetnicu Hrvatskoga slova i 19.  godinu izlaženja dodjeljene su nagrade „Dubravko Horvatić“ i „Ljubica Štefan“

107.                     REPUBLIKA, Zagreb, ožujak, 2013. Đuro Vidmarović: Između straha i nade, o zbirci Vijenac od čekanja, Riječki nakladni zavod, Rijeka, 2012.

108.  Vjekoslava Jurdana: Ljubica Kolarić-Dumić, Od valorizacije do afirmacije Književnost i dijete, Zagreb, 2014.

109.  Stjepan Lice: „Blaga vedrina kao vodič kroz mrak“, recenzija slikovnice Ja se mraka ne bojim, rujan, 2013.

110.                     Tihana Pšenko: Književno blago dijaspore, Vijenac, Zagreb, 19. rujna 2013.

111.                      Vjekoslava Jurdana: Prislonjena uz zemlju, GODIŠNJAK za znanstvena istraživanja, Subotica, 2015. 

 

 

 

 

IV. UGLAZBLJENE PJESME – NOSAČI ZVUKA

 

 

1.    Molitva za Hrvatsku, glazba:  Ljuboslav Kuntarić, Opatija, 1992.

2.    Hrvatskoj majci, glazba: Ljuboslav Kuntarić, Opatija,1992.

3.    Molitva svetom Ivanu Kapistranu, glazba: Ljuboslav Kuntarić: Dječji zbor Mali prognanici Ilok-Opatija, 1992.

4.    Pjesme naših želja, glazba: Stjepan Mikac: Varaždin, 1995.

5.    Ljuboslav Kuntarić: Pjesma povratnika, posvećeno Vukovaru, Opatija,1995.

6.    Ljuboslav Kuntarić – Josip degl Ivellio: Hrvatskoj majci, Glazbeni zavod,

7.    Djeca nose svjetove na dlanu, Hrvatski dječji festival, Zagreb, 2002.

8.    Igrajmo se – nosač zvuka, Dječji zbor Male tratinčice, Rijeka, 2002.

9.    U to vrijeme godišta – združeni dječji zborovi Primorsko goranske županije, 2003.

10.                        Škola Brajda – Himna OŠ Brajda, Dječji zbor, Rijeka, 2003

11.                        Od proljeća do proljeća, Glazbena slikovnica s CD-om, pjesme uglazbila Natalija Banov,  Rijeka, Adamić, 2003.

12.                        Glazbena slikovnica s CD-om  Od proljeća do proljeća, drugo izdanje, 2004.

13.                        Riječki karneval, himna dječje karnevalske povorke, Adamić, Rijeka, 2004.  

14.                         Dječji zbor Tratinčice i ..., Osnovna glazbena škola A. Jug-Matić, Rijeka, 2004.

15.                        Izašli iz priče, Glazbena slikovnica s CD-om, glazba Doris Kovačić, Adamić, Rijeka, 2005.

16. Sveti Josipe, Mali dječji zbor OŠ TURNIĆ Ljiljani u suradnji sa župom sv. Josipa, Rijeka, 2006.

17. Hrvatski dječji festival, Zagreb, 2006. pjesma: Ja se mraka ne bojim, Dječji zbor Zvona Viškova, Glazba: Doris Kovačić, aranžman: Nikola Kovačić,

18. Hrvatski dječji festival, Zagreb, 2006. pjesma: Igrajmo se, Glazba: Ljuboslav Kuntarić, Antun. Mario Kamenar, Dječji zbor Praputnjarski slavići

19. Halubajčići, himna Malog dječjeg zbora Halubajčići, Viškovo, 2006. Glazba: Doris Kovačić

20. Mali čuvari mora, Dječji festival «Kukuriček», Đurđevac, 14. travanja 2007. Dječji zbor «Zvona Viškova», glazba: Doris Kovačić, aranžman: Robert Grubišić

21.  Mario Kamenar: Brzojavi iz dječje pošte, Što pjevaju ptice i Prva ljubav Dječji zbor Praputnjarski slavići, Praputnjak, 2007.

22. Doris Kovačić: Moj prijatelj mobitel, Dječji zbor «Zvona Viškova»

23. Ljuboslav Kuntarić: Betlehemsko sveto svjetlo Zbor: «Praputnjarski slavići»

24. Doris Kovačić: Čarobnjakov šešir ili pjesma o baki Zbor:«Zvona Viškova»

25.Glazbena škola «A. Jug Matić» Rijeka, Dječje karnevalske pjesme, Rijeka, 2008.

26.  Dječji zborovi primorsko-goranske županije: Nosač zvuka uz Pjesmaricu Rijeko, grade, djetinjstva sretnog, 25 izabranih pjesama, prigodno izdanje za 25.obljetnicu objavljivanja moje prve knjige, «Srijemski Hrvat», Zagreb, 2010.

27.  Prava ljubav, Hrvatski dječji festival, (LISINSKI) Zagreb, 2008. Glazba: Suzana Matušan, izvodi dječji zbor «Torretta» Glazbene škole «A. Jug Matić» iz Rijeke, voditeljica zbora: Suzana Matušan

28.  Nosač zvuka dječjeg pjevačkog zbora «Zvona Viškova» i «Halubajčići»

29.  Nosač zvuka «Djeca nose svjetove na dlanu» Hrvatski dječji festival, Zagreb, 2009. Pjesma: Praznici za školske klupe, izvodi: Dječji pjevački Zbor «Tratinčice» Glazbena škola «A. Jug  Matić», Rijeka, glazba i voditeljica zbora: Suzana Matušan

30.  Hrvatskoj majci, izvodi muški pjevački zbor «Slavulj» Petrinja, 2010.

31.  XVII HRVATSKI DJEČJI FESTIVAL CD Djeca nose svjetove na dlanu Pjesma o zmajevima, glazba Suzana Matušan, izvodi dječji pjevački zbor Tratinčice, Zagreb, 21.studeni 2010.

 32. Otvori srce pjesmi, glazba: Suzana Matušan, dječji zbor TRATINČICE, Hrvatski dječji festival u Zagrebu, 20. studeni, 2011.

33. Josip degl' Ivellio: Vratit ću se, Zemljo, svečana pjesma protjeranih Hrvata iz Srijema, Bačke i Banata, praizvedena u dvorani LISINSKI u Zagrebu, 16. listopada 2011. (tri mješovita pjevačka zbora)

34. Mario Kamenar: Nosač zvuka, Lucija Rajnović  (tri pjesme) Bakar, 2012.

35.  Josip degl' Ivellio: Tri skladbe za dječji zbor i glasovir – Razigrani dani, Domovina to je radost, Majka

36. Naša maca, glazba: Josip degl' Ivellio: Međunarodna izložba mačaka Zagreb, 2012.

37.  Dajte mi krila,  glazba: Suzana Matušan:, KUKURIČEK, Đurđevac, 2012.

38.  Crni Morčić, glazba: Suzana Matušan, Rijeka, 2012.

39.  Znaš li što može ljubav, glazba: Aleksandar Valenčić, na predstavljanju zbirke poezije Vijenac od čekanja izvela Suzana Matušan, Rijeka, 12.12.2012. 

40. Naša jubav, glazba: Mladen Matić, aranžman: Aleksandar Valenčić, zvodi: Mladen Matić, Gronička skala, Grobnik, 21. 12. 2013.

41. Razigrani dani, glazba: Suzana Štefanić, aranžman: Aleksandar Valenčić Dječji festival KUKURIČEK, Đurđevac, 2015.

42. Prijateljske ruke, glazba: Natalija Banov, koreografija: Dolores Bugarin Hrvatski dječji festival, (LISINSKI), Zagreb, 2015.

 

 

 

 

V. NAGRADE

 

 

1.    Godišnja nagrada Grada Rijeke za izuzetan doprinos dječjoj književnosti poetskoj riječi za djecu za 2006. godinu

2.    Književna nagrada Hrvatskog slova DUBRAVKO HORVATIĆ za 2012. Prva nagrada za prozu (priča: Vestalkino pismo

3.    Prva nagrada za tekst Dječji festival KUKURIČEK, Đurđevac, 2015. (pjesma: Razigrani dani)

4.    Nagrada za životno djelo na području književnosti, Subotica, 2016.