52. Branka Bezić Filipović - Hrvatski Tragovi u Svijetu

 

GIG HARBOR

 

     Na Pacifiku, uz obalu američke države Washington, 1840. godine kapetana Charlesa Wilkesa zadesila je velika oluja. Da se spasi, sklonio je svoj gig, mali brod, u zaštićenu uvalu. Iduće je godine to mjesto ucrtao u kartu, a uvalu je nazvao Gig Harbor.

     Poslije su na to područje došli Hrvati, koji su se ženili Indijankama, pa su im potomke zvali Crnim Slavenima.

 

Gig Harbor

 

     Nastanak grada Gig Harbora možemo zahvaliti dolasku dalmatinskoga ribara Samuela Jerisicha 1867. godine. Danas, u spomen na svojega osnivača, u gradu koji broji oko 7 000 stanovnika postoji Jerisich Park. To je velika zelena površina smještena uz more, s klupama i sadržajima za djecu, i natkritim paviljonom za održavanje kulturnih događanja. U parku je postavljen spomenik ribaru. Osim Jerisich Parka nalazi se tu i Skansie Brothers Park, nazvan po obitelji koja je došla s otoka Brača.

 

Juresich park, spomenik ribaru                      Skansie B Park

Desno je spomenik ribaru u Jerisich Parku, a lijevo je Skansie Brothers Park