46. Branka Bezić Filipović - Hrvatski Tragovi u Svijetu

 

BATON ROUGE

 

Meštrovićevih radova ima na svim stranama Amerike. Logično je da se najveća zbirka nalazi u muzeju Mestrovic Museum Notre Dame u Indiani, jer tamo je i živio i predavao. Druga zbirka po veličini u Sjedinjenim Američkim Državama nalazi se u muzeju Louisiana Art and Science Museum (LAST) u Baton Rougeu u Louisiani. LAST je smješten u povijesnoj zgradi nekadašnjega željezničkog skladišta kraj rijeke Mississippi. Posebno mjesto u muzeju zauzima Mestrovic Gallery, stalna zbirka Meštrovićevih radova u Bert S. Turner Family Atriumu.

 

Baton Rouge

Baton Rouge, Louisiana i muzej LAST, gdje se nalazi Mestrovic Gallery.

 

 

     U Lousiani, ali i na drugim  mjestima u Americi, mogu se naći stari natpisi koji svjedoče o dolasku Hrvata na ta područja.

 

Louisiana 

(Fotografija dobrotom Vladimira Novaka)