39. Branka Bezić Filipović - Hrvatski Tragovi u Svijetu

 

VALPARAISO

 

     U čileanskom gradu Valparaisu, jednoj od najznačajnijih luka na Pacifiku, u kojoj živi gotovo 300 000 stanovnika nalazi se Palacio Baburizza. Palaču je svojoj obitelji dao izgraditi Talijan Ottorino Zanelli 1916. godine, u kombinaciji stilova art deco i art nouveau. Nakon Zanellijeve smrti njegova je udovica 1925. godine palaču prodala Pascualu Baburizzi On je građevinu preuredio, a radove mu je vodio arhitekt Vicente Colovic, koji je poslije uredio i okoliš. Danas je Palacio Baburizza kuća-muzej u kojoj se nalazi vrijedna zbirka slika, kojih je dio donacija samoga vlasnika.

     Paško Baburica (Koločep, 1875. – Los Andes, 1941.) došao je na sjever Čilea kao sedamnaestogodišnjak i radio je u proizvodnji salitre, da bi poslije i sam postao vlasnik lanaca za izvoz salitre u Europu. Kada je 1928. godine u tome poslu nastupila kriza, počeo je ulagati u poljoprivredu u Los Andes, a bio je i bankar. Nije se ženio, pomagao je stari kraj, dio svojega bogatstva ostavio je čileanskoj državi, a zemljište Državnomu botaničkom vrtu.

 

Pascual Baburizza

Pascual Baburizza (1875. – 1941.)

 

     Baburizzu je upoznao i Ivan Lupis Vukić, novinar i pisac, koji ga je spomenuo u pismu poslanomu Živku Vekariću u Split 1930. godine:

     Prvi dan kada stigoh ovdje 10/IV bio kod Baburice na ručku. Kuća mu je kraljevska palača, na najljepšem mjestu u Valparaisu. Inače, još ne govorih s njim o Burreau. Nemoguće, tako je zaposlen. To ti je čudo od čovjeka. Upravlja sa desetak velikih preduzeća. Tamo (u Hrvatskoj op. autorice) se pojma nema šta je Baburica.[1]

 

 

Palača Baburizza

Palača Baburizza u Valparaisu

 

 

kamin                                  salon

 

     Baburizza je imao svoja poljoprivredna imanja u Los Andes, području koje spada pod regiju Valparaisa. Tamo je danas Srednja poljoprivredna škola Instituto Agricola Pascual Baburizza, koja je smještena u ulici Avenida Pascual Baburizza.

     Školom upravlja Fundacija Andronico Luksic, a fundacijom njegova kći Paola. Jedna od školskih stipendija također nosi naziv po Andronicu Luksicu.

 

SWScan00272

Los Andes 1930. godina, Hacienda Koločep Paška Baburice, gdje se sada nalazi Poljoprivredna škole[2]

 

Los Andes iz zraka          Ulaz

Teren na kojemu je smještena Poljoprivrenda škola i ulaz u Školu

   

Fundacija Luksic

 [1] Bezić Filipović, Branka. 2011. Ivan Lupis-Vukić, prvi iseljenički novinar.  Hrvatska matica iseljenika. Split. 54. str.

[2] Fotografirao Ivan Lupis Vukić (dobrotom Lupisove kćeri Mare Pilković)