36. Branka Bezić Filipović - Hrvatski Tragovi u Svijetu

 

PUERTO NATALES

 

     Glavni grad patagonijske pokrajine Ultime Esperanze je Puerto Natales. Odatle se samo morskim putem može ići na sjever Čilea, jer se kopnom ne mogu prijeći kordiljere. U gradu od 18 000 stanovnika među europskim se nacijama ističu Hrvati.

     Škola za djecu s posebnim potrebama nosi naziv Escuela diferencial Nicolas Mladinic Dobronic, osnovana je 1972. godine i ima tridesetak štićenika.  

 

skola

 

     U Puerto Natalesu četiri ulice nose imena Hrvata, i to su Dr. Remigio Sapunar, Dr. Juan Lozic, Vladimiro Boric i Juan Yutronic.

 

 

Puerto Natales, letaci                           Puerto Natales, milodon

Fin del mundo