BOLIVIJA

 

     U Boliviju su Hrvati došli prije stotinjak godina, a najprije su naselili Cochabambu i Oruro, gdje su radili u rudnicima. Najviše ih je bilo s otoka Brača. I danas tamo žive njihovi potomci. Druga značajna hrvatska zajednica u Boliviji nastanjena je u nizinskome Santa Cruzu. Tamo djeluje Počasni konzulat Republike Hrvatske na čelu s konzulom Robertom Jakubekom. Hrvati u Boliviji mahom su poslovni ljudi, kuriozitet je da je utemeljitelj bolivijanske filatelije Bračanin Simon Martinić.

     Martinić, po majci Vrandečić, porijeklom iz Pučišća, započeo je svoju filatelističku aktivnost u Boliviji 1920. godine. Postao je znalac na tom području, pa je često bio biran za međunarodnog izbornika serija maraka koje su bile prikazivane na svjetskim filatelističkim izložbama. 1957. godine osnovao je CEFILCO, filatelističko društvo u Cochabambi. CEFILCO je objavio prvi katalog bolivijanskih maraka 1960. godine, koji je 1993. doživio svoje osmo izdanje. Iste je godine Bolivija posvetila poštansku marku Simonu Martiniću, ne samo kao tadašnjemu predsjedniku CEFILCA nego i kao utemeljitelju organizirane filatelije.[1]

 

 

SWScan01346

Poštanska marka Bolivije s likom Simona Martinića (dobrotom pok. Ive Salamunovića)

 [1] Baranović, Pjero; Bezić Filipović, Branka. 2010. Hrvati na markama svijeta [DVD-ROM]. Hrvatska matica iseljenika, podružnica Split