23. Branka Bezić Filipović - Hrvatski Tragovi u Svijetu

 

ROSARIO

 

Najveći grad argentinske provincije Santa Fe, Rosario, sa svojih se 1 200 000 stanovnika smjestio na obali rijeke Parana. Računa se da na tom području živi oko 30 000 Hrvata i njihovih potomaka.

Tu ponovo nailazimo na ime Ivana Vučetića. Pod nazivom Instituto de Capacitacion en Criminalistica Juan Vucetich u Rosariu je osnovan studij kriminalistike, a prva generacija studenata diplomirala je 2009. godine.

 

investigacion-criminal-1

Objava natječaja Studija kriminalistike Ivan Vučetić

 

juan-vucetich-administracion

     Na vidljivu mjestu u Rosariu nalazi se spomenik Zvonimirova lađa ili La Nave de Zvonimir, smješten u parku ispred velebna zdanja Spomenika zastavi. Lađa je maleni remorker izgrađen 1902. godine, kojega su vlasnici Talijani ustupili da se podigne spomenik hrvatskoj zajednici, ali i Argentini, kao zemlji koja je prihvatila mnoge Hrvate. Spomenik je napravljen prema zamisli arhitekta Dražena Jurage, počasnoga konzula Republike Hrvatske u Rosariu. Zahvaljujući njemu, te Alfredu i Domingu Kovačeviću, ideja je realizirana. Svečano otvorenje upriličeno je 30. svibnja 1997. godine. Na ploči uz lađu, ispod stihova Vladimira Nazora, potpisani su tadašnja veleposlanica Republike Hrvatske u Argentini Neda Rosandić Šarić i župan Hermes Binner.

 

placax350

 

 

ZVONIMIROVA LAĐA

HRVATSKA

JOŠ JE TU – NA TVRDOJ SIKI

JOŠTE LEŽI NASUKANA

OSAMSTOTO MINU LJETO

ŠTO JE MLATE SA SVIH STRANA

STRAŠNO O NJU UDARAJU

VJETAR, TALAS I OLUJE

SLOMILA SE, PRIGNULA SE

NA PIJESKU JE – AL JOŠ TU JE.

                                                                                                      VLADIMIR NAZOR, 1912.

Goran isprid broda

Goran Borčić iz Muzeja grada Splita prilikom posjeta Rosariu

 

nave01x400

 

brod