16. Branka Bezić Filipović - Hrvatski Tragovi u Svijetu

 

COMODORO RIVADAVIA

 

     Na obali Atlantika, na jugu, u argentinskoj pokrajini Chubut, smjestio se grad Comodoro Rivadavia, u kojem živi 180 000 stanovnika. Hrvati su tu došli početkom prošloga stoljeća i bavili su se stočarstvom. U tim su krajevima tada harale velike zime koje su znale uništiti cijela stada ovaca. Prema pričanju tamošnjih farmera ovce hranu traže ispod snijega jer ne postoji običaj spremanja sijena. Zbog toga je svakoj ovci u Patagoniji potrebno osigurati makar 4 – 5 hektara zemlje. Ivan Lupis Vukić, kroničar i novinar, pisao je iz Comodora 1931. godine u Split:

     Evo ti me niz kraj u kome uz more od +2 stupnja ne raste ništa preko 50 cm. Dosad našao naša naselja u Comodoro Rivadavia, Pto Deseado i S. Julian[1]

 

SWScan01657 copy

Lupisova razglednica na kojoj se vide naftna polja kod Comodora, gdje su radili Hrvati

 

martinovic-1

Patagonija, na granici s provincijom Santa Cruz. Uobičajna slika iz povijesti cijele Južne Amerike, čak i danas vidljiva, a na trgovini je hrvatsko prezime, koje začudo nisu prilagodili španjolskom jeziku (dobrotom Ivana Ahlina).

      U Comodoru Rivadavia postoji ulica koja se zove Croacia, kao i trg Plaza Croacia, koji je otvoren 26. studenog 2011. godine. Na trgu je postavljena ploča s hrvatskim grbom.

 

ulica Croacia

 

Plaza Croacia žuta tabla

 

Grb

Hrvatski trg u Comodoro Rivadavia (obje fotografije dobrotom Ivana Ahlina)

 [1] Bezić Filipović, Branka. 2011. Ivan Lupis Vukić, prvi iseljenički novinar. Hrvatska matica iseljenika. Split. 72. str.