14. Branka Bezić Filipović - Hrvatski Tragovi u Svijetu

 

BAHIA BLANCA

 

     Bahia Blanca smještena je oko 600 kilometara južno od Buenos Airesa a naselili su je Bračani, Šibenčani, Imoćani, Istrani i Slavonci. Posebno mjesto predstavlja im Park hrvatskom doseljeniku, koji su dobili odlukom gradskih vlasti. U njemu je i igralište za djecu, a povodom 21. obljetnice hrvatske neovisnosti u parku su postavili i spomen-ploču hrvatskom doseljeniku.

 

Foto0325 

BAHIA BLANCA

 

     Bahia Blanca smještena je oko 600 kilometara južno od Buenos Airesa a naselili su je Bračani, Šibenčani, Imoćani, Istrani i Slavonci. Posebno mjesto predstavlja im Park hrvatskom doseljeniku, koji su dobili odlukom gradskih vlasti. U njemu je i igralište za djecu, a povodom 21. obljetnice hrvatske neovisnosti u parku su postavili i spomen-ploču hrvatskom doseljeniku.

 

Foto0325