13. Branka Bezić Filipović - Hrvatski Tragovi u Svijetu

 

JUŽNA AMERIKA

 

IMG_8923 copy

 

 

 

 

 

 

     Možemo slobodno reći da nema države u Južnoj Americi u kojoj ne žive Hrvati. Vrata tog velikog kontinenta dugo je bila luka Buenos Aires, a Hrvata ima svugdje i najviše ih je s dalmatinskih otoka i iz Zagore.

 

ARGENTINA

     Argentina je Hrvatima postala obećana zemlja već koncem 19. stoljeća. Dio ih se zadržao u Buenos Airesu, gdje su radili kao mornari ili lučki radnici, a dio je odlazio u druge krajeve raditi u poljoprivredi. Mahom su bili s dalmatinskih otoka. Drugi veći val doseljavanja Hrvata u Argentinu bio je politički a odvijao se poslije Drugoga svjetskog rata. U Argentini danas postoje brojna hrvatska društva i njeguju se hrvatska kultura i baština.