09. Branka Bezić Filipović - Hrvatski Tragovi u Svijetu

 

SAN MARINO

 

     Sveti Marin s otoka Raba bio je klesar i kamenorezac. Prema legendi početkom 4. stoljeća pobjegao je u Italiju u vjerskim progonima. Tamo je na brdu Monte Titano izgradio kapelicu koja je postala jezgrom budućega grada i države San Marino, nazvanih po njemu kao svojemu osnivaču. San Marino najstarija je i treća najmanja europska država, osnovana 301. godine. Sa svih je strana okružena okružena talijanskim teritorijem. Država San Marino izdala je poštanske marke u čast Rabljaninu Marinu[1].

 

SM 1

 

 

SM 2                          SM 3

 [1] Isto kao pod 6