"SUSRET  HRVATSKE DIJASPORE JUŽNE  AMERIKE  2016."

Santa Cruz de la Sierra, Bolivija  -  od 28.  do 30. travnja 2016.

 

 

ZAKLJUČCI RADNOG  POVJERENSTAVA:

Ekonomske i poduzetničke teme - Susret poduzetnika

 

a)      Radit će se na formiranju i upravljanju mehanizma virtualne integracije poslova u regiji nazvanoj Poslovna mreža hrvatske Diaspore (PMHD)/Red de negocios de diaspora croata/Business Network od Croatian Diaspore.

 

b)      Predmet PMHD će omogućiti razvoj trgovine između poduzeća i poduzetnika hrvatske južnoameričke diaspore, koliko regionalno toliko I sa Hrvatskom, nudeći poduzećima prednost jedinog regionalnog kontakta s vladinom podrškom.  Osim toga postojat će portal gdje će se objavljivati veliki projekti svake zemlje  koji se budu mogli smatrati kao prigoda za bilateralne poslove između zemlje potražiteljice   i Republike Hrvatske.

 

c)      Bilateralne komore razvijat će normalno svoje djelatnosti potencirajući svoju mrežu kontakata integracijom sa PMHD.

 

d)     Ova agrupacija će se formirati od postojećih poslovnih komora (Čilensko-Hrvatska, Argentinsko-Hrvatska), a u roku ne većem od 60 dana, morat će se  aktivirati projekti Komore Perua, Bolivije, Ekvadora, Paraguaja i Kolumbije.

 

e)      Svaka će Komora odrediti jednog titularnog predstavnika i zamjenika za koordinaciju aktivnosti s PMHD.

 

f)       INFOBIP, hrvatsko poduzeće, prisutno u nekoliko zemalja gdje postoji Diaspora, bit će koordinator PMHD  u Republici Hrvatskoj, u svrhu uspostavljanja aktivnih veza koliko s Hrvatskom Gospodarskom Komorom – HGK, toliko s specijaliziranim komorama  koje budu željele praviti poslove s diasporom.

 

g)      INFOBIP će omogućiti primjenu web-a (portal Networking) za registraciju informacije o sudionicima kojom će upravljati svaka komora, osim toga omogućit će unošenje informacija o poduzećima Republike Hrvatske koja budu zainteresirana za uvoz/izvoz proizvoda i/ili usluga.

 

h)      Sastavit će se virtualni katalog proizvodai/ili usluga koje Diaspora nudi ili traži.

 

i)        Hrvatska Gospodarska Komora (HGK) koordinarano s Veleposlanstvom Republike Hrvatske u Santiagu, a na svoj račun, postavit će službenika s punim radnim vremenom koji će koordinirati potencijalne poslove između Diaspore i Hrvatske. Taj će službenik održavati izravnu vezu s ekipom  profesionalaca, koju će imenovati Hrvatska Gospodarska Komora, - HGK, a on će sam  raditi u skladu s Ministarstvom vanjskih  poslova  i  Upravom za trgovačke poslove.

 

j)        Vlada Republike Hrvatske,  preko svojih veleposlanstava i počasnih konzulata Regije, koordinirat će sve potrebne komercijalne napore kako bi Vlada Hrvatske mogla promicati i podržavati projekte ili hrvatske strateške industrije na tržištima na kojima posluje Diaspora, promičući posjete najviših vladinih čelnika za uspostavljanje ugovora, među zemljama, što će olakšati ove projekte.

 

k)       Moli se  Vladu Republike Hrvatske da uspostavi bilateralne trgovačke ugovore sa zemljama Regije, u svrhu postizavanja konkurentnosti kao zemlja koja sudjeluje u strateškim projektima i razvoju trgovine Republike Hrvatske.

 

l)        Moli se Vladu Republike Hrvatske da uspostavi paket poticaja kako bi Diaspora    mogla investirati u Republici Hrvatskoj pod povoljnijim uvjetima u odnosu na druge zemlje,  u vezi s  njenom izravnom vezom  sa  starom domovinom.

 

 Za početak operacija PMHD, svaka Komora će morati imenovati svoje predstavnike u roku ne većem od 30 dana i morat će imati prvi sastanak za određivanje  svog dometa i ciljeva u roku ne većem od 60 dana.

 

 

Santa Cruz, 30. travnja 2016.

 

 

                  Jorge Kuljis                                         

                     Bolivija                                                 

 

 

                  Kresimir Jerkovic                                                        Alex Tudor

                     Predsjednik                                                            Predsjednik

Argentinsko Hrvatska Gospodarska Komora          Čileansko Hrvatska Gospodarska Komora

 

 

            Franjo Kurtovic                                                                       Domagoj Rozic

                    Perú                                                                         Colombia

 

 

               Boris Pogacnik

            Infobip – Hrvatska

 

 

 

 

 

"SUSRET  HRVATSKE DIJASPORE JUŽNE  AMERIKE  2016."

Santa Cruz de la Sierra, Bolivija  -  od 28.  do 30. travnja 2016.