"Susret Hrvatske Dijaspore Južne Amerike 2016."

                Santa Cruz de la Sierra, Bolivija - od 28. do 30. travnja 2016.

 

Zapisnik Rada Komisije za Kulturu i Učenje Hrvatskog Jezika

ZAKLJUČCI

 

Od 29. travnja ove godine u tijeku rada Susreta hrvatske južno-američke Diaspore, održanog u gradu Santa Cruzu de la Sierra, Bolivija, između ostalih tema po prvi put se je govorilo o hrvatskoj kulturi i hrvatskom jeziku.

Izlagali su o tome panelisti koji predstavljaju hrvatske zajednice iz Bolivije, Paraguaja, Čilea i Argentine.

Podaci: Iskustvo useljenika i njihovih potomaka u Boliviji i Paraguaju razlikuju se od onih u Čileu, Argentini i Peruu, jer je hrvatsko useljeništvo bilo malobrojnije, pa prema tome nisu imali dovoljno ljudskih i ekonomskih resursa da se institucionalno organiziraju kao medij širenja hrvatske kulture i jezika.

Nazočni: iz Bolivije: Katia Parada Pavisich i Claudia de Ugarte; iz Paraguaja: Liz Yaksic; iz Čilea: Marko Buzolic, iz Argentine Ricarda Pazur, Rosana Ostoja i Adriana Paredes; iz Hrvatske, Branka BezicFilipovic. Svi oni usredotočili su svoja izlaganja na svojim iskustvima i potrebi učenja hrvatskog jezika, smatrajući da je jezik bitan faktor identiteta svake zajednice i najbolji nacin predstavljanja njihove kulture.

Zaključci:

 

Kao rezultat spomenutih intervencija suglasno se utvrdilo:

a. Velika većina članova ovih zajednica, potomaka hrvatskih iseljenika, ne govori jezik, prioritet je osnovati centre za učenje koje će voditi osobe koje žive u tim zemljama, kako bi se osigurao njihov kontinuitet.

b. Promicati razmjenu učenika između Hrvatske i JužneAmerike.

c. Preporučiti da se natječaj Croaticuma održe dva puta godišnje.

d. Tražiti doskolovanje lokalnih profesora, ujediniti materijale učenja kako bi se optimizirala sredstva; tražiti od hrvatskih vlasti da nas obskrbe tim nastavnim materialom; postići da razina poznavanja jezika bude jednaka međunarodno ustanovljenim standardima.

e. Koristiti mehanizm integracije naših zajednice preko drugih članova društva koji žive u Diaspori, promicajući i druge oblike hrvatske kulture putem folklornih, glazbenih, sportskih, kulinarskih, filmskih i kazališnih predstava, kao i drugim događanjima kako bi se privukla pozoronst novih generacija.

f. Sugerirati stvaranje informativne stranice web na kojoj ni se nalazili svi postojeci programi suradnje hrvatske vlade s Diasporom sa uvjetima za upucivanje molbi za upis.

Zatražiti povremenu nazočnost predstavnika Hrvatske i nezinih organa vlasti, kao vrijednu podrsku majke domovine.

Potpisuju predstavnici Komisije za kulturu i prosvjetu na Susretu Hrvatske Diaspore Južne Amerike, dana 30. travnja 2016., u Santa Cruzu, Bolivija.                   

    

                                                                                                                       (Dvadeset i dva potpisa potpisanih.)