"Susret Hrvatske Dijaspore Južne Amerike 2016."

                Santa Cruz de la Sierra, Bolivija - od 28. do 30. travnja 2016.

 

ZAPISNIK RADA KOMISIJE:

"Društveno politička problematika Hrvatske Dijaspore"

 

          U gradu Santa Cruzu, od 28. do 30 travnja 2016. godine, održan je sastanak hrvatske dijaspore Južne Amerike tokom kojeg se je sastala radna komisija koja je analizirala Društveno političku problematiku hrvatske dijaspore u Juznoj Americi.

          U radu komisije sudjelovali su: Sandro Zlatar iz Perua, Rosa Simunovic, Kathia Sapunar Pavlov, Pedro Marinov Martinic, Mateo Radnic Franulic, Ljubo Radnic Franulic i Marcial Barbosa Sfarcic iz Čilea, i Drago Muzevic, Visnja Domic, Brayan Nigoevic i Robert Jakubek iz Bolivije.

          Tokom izlaganja i rasprave, prisutni su donjeli sljedeće zaključke:

1.     Molimo Vladu RH da pokrene akciju kako bi se izmjenio nadležni zakon te da se hrvatima iz diaspore omugući dopisno ili/i elektroničko (internetsko) glasovanje.

 

2.     Ako se uistinu želi ukljuciti u društveni život stotine tisuća Hrvata hrvatske dijaspore, što garantira članak 44. Zakona o Odnosima Republike Hrvatske sa Hrvatima izvan Republike Hrvatske, onda je neophodno da nam se omogući da naši stvarni predstavnici uđu u Sabor Republike Hrvatske.

Predstavnici hrvatske dijaspore , okupljeni na ovom skupu očekuju da nam Vlada Republike Hrvatske omogući ostvarenje tog ustavnog prava i predlaže da u Saboru postoje dva (2) naša saborska predstavnika, jedan za Ameriku i drugi za Australiju, Novi Zeland i Južnu Afriku.

 

3.          Pozivamo sav hrvatski narod, unutar i izvan Republike Hrvatske, da ujedinjeni, u slozi i međusobnom poštovanju radimo i brinemo se o općim hrvatskim interesma i očuvanju naše slobodne i neovisne Republike Hrvatske.

4.           

5.     Predlažemo da Hrvatska Matica Iseljenika uspostavi internetsku školu hrvatskog jezika i da se isti bude besplatan.

 

6.     Moli se nadležne ustanove u Republici Hrvatskoj da se požuri rješavanje zaostalih molbi za stijecanje hrvatskog državljanstva i da se stavi u upotrebu internetski Obrazac administrativnog praćenja obrade predmeta koji bi bio dostupan stranci.

 

7.     Preporučujemo Hrvatskoj matici iseljenika da uspostavi program obuke u Hrvatskoj za mlade iz dijaspora koji su voljni raditi i postati voditelja rada u hrvatskim zajednicama iz kojih potiču.

 

8.         Preporučujemo Hrvatskoj matici iseljenika da uspostavi program razmjene studenata izmedu Hrvatske i Južno Američkih zemalja kojim bi zainteresirani studenti iz Hrvatske mogli doći u Južnu Ameriku, stanovat u obeteljima i usavršit znanje španjolskog jezika, i obratno.

 

9.     Preporučuje se Ministarstvu prosvjete da se u praksi uvedu upisne kvote na Hrvatskim sveučilistima za studente iz Hrvatske dijaspore, kao što to preporučuje čl. 60. Zakona o Odnosima Republike Hrvatske sa Hrvatima izvan Republike Hrvatske.

 

10.          Preporučuje se Vladi Republike Hrvatske i Ministarstvu vanjskih i europskih poslova da se u diplomatskim predstavništvima Republike Hrvatske u svijetu uspostavi funkcija atašea za odnose sa hrvatskom dijasporom, na teritoriju koje pokriva, na kojima živi velik broj hrvatskih iseljenika.

 

                                      Santa Cruz de la Sierra, Bolivija, 30. travnja 2016. godine.

 

 

 

 

"SUSRET HRVATSKE DIJASPORE JUŽNE AMERIKE 2016."

Santa Cruz de la Sierra, Bolivija - od 28. do 30. travnja 2016.