DEKLARACIJA

 

 

            "Susret Hrvatske Dijaspore Južne Amerike 2016."

                Santa Cruz de la Sierra, Bolivija - od 28. do 30. travnja 2016.

 

          U gradu Santa Cruzu, Bolivija, od 28. do 30. travnja 2016 godine održan je sastanak hrvatske dijaspore Južne Amerike na kojem su sudjelovale delegacije i predstavnici Udruga hrvatskih iseljenika, kao predstavnici više od 600.000 hrvata, većinom potromaka hrvatskih iseljenika iz Argentine, Chilea, Paraguaja, Perua i Bolivije. Predstavnici Ekvatora, zbog katastrofalnog potresa bili su sprečeni doći na skup.

          U radu komisija sudjelovali su prisutni Gđa. Branka Bezić Filipović kao predstavnica Hrvatske matice iseljenika, podružnice Split, kao i poduzetnici iz Hrvatske Boris Pogačnik, Domagoj Rožić i Srđan Javorčić.

 

          Sustret je organiziran uz podršku Veleposlanstva Republike Hrvatske iz Santiaga, nadležnog za Chile, Peru, Ekvator i Boliviju, a Veleposlanica, Gđa. Nives Malenica je bila prisutna na skupu u svojstvu promatraća.

 

          Tokom sastanka, osim plenarnih sjednica radilo se je i u tri odvojene tematske grupe koje su analizirale:

 

I.           Društveno političku problematiku dijaspore

II.          Širenje hrvatske kulture i učenje hrvatskog jezika

III..        Okrugli stol gospodarstvenika

 

 

Nakon što je svaka radna grupa iznjela svoje zaključke (u prilogu), sastavljena je uz suglasnost prisutnih zajednička Deklaracija koja sadrži sljedeće:

 

1.     Pozivamo sav hrvatski narod, unutar i izvan Republike Hrvatske da ujedinjeni, u slozi i međusobnom poštovanju radimo i brinemo o općim hrvatskim interesma i očuvanju naše slobodne i neovisne Republike Hrvatske.

 

2.      Opće je poznato da je mogućnost glasovanja Hrvata koji žive izvan granica Republike Hrvatske i Europe više nego ograničena, kao što to pokazuju postojeći statistički podaci. Zbog toga molimo Vladu Republike Hrvatske da dopuni nadležni zakon te da se hrvatskoj dijaspori omugući da možemo realizirati dopisno ili / i elektroničko (internetsko) glasovanje, čime bi se ostvarila naša prava zajamčena Ustavom Republike Hrvatske.

 

3.                 Ako se uistinu želi ukljuciti u društveni život stotine tisuća Hrvata hrvatske dijaspore, što garantira članak 44. Zakona o Odnosima Republike Hrvatske sa Hrvatima izvan Republike Hrvatske, koji osigurava uključivanje Hrvata izvan Republike Hrvatske u društveni i politički život Republike Hrvatske, onda je neophodno da se i nama omogući da imamo svoje stvarne predstavnike u Saboru Republike Hrvatske.

          Predstavnici hrvatske dijaspore , okupljeni na ovom skupu očekuju da nam Vlada Republike Hrvatske omogući ostvarenje tog ustavnog prava i predlaže da u Saboru postoje dva (2) naša saborska predstavnika, jedan za Ameriku i drugi za Australiju, Novi Zeland i Južnu Afriku.

 

4.       Preporučuje se Vladi Republike Hrvatske i Ministarstvu vanjskih i europskih poslova da se u diplomatskim predstavništvima Republike Hrvatske u svijetu uspostavi funkcija atašea za odnose sa hrvatskom dijasporom na teritoriju koje pokriva, na kojima živi veliki broj hrvatskih iseljenika.

 

5.       Molimo nadležne državne organe Republike Hrvatske da se postupak dobivanja hrvatskog državljanstva pojednostavi i da cijene konzularnih pristojbi za taj postupak budu bitno snižene.

 

6.       Preporučujemo Hrvatskoj matici iseljenika, odjelu za obrazovanje, da se uspostavi internetski tecaj hrvatskog jezika i da isti bude besplatan.

 

7.         Preporučujemo Hrvatskoj matici iseljenika da se uspostavi program obuke u Hrvatskoj za mlade osobe iz dijaspora koji su voljni raditi i postati voditelja rada u hrvatskim zajednicama iz kojih potiču.

 

8.       Preporučujemo Hrvatskoj matici iseljenika da se uspostavi program razmjene studenata izmedu Hrvatske i Južno Američkih zemalja kojim bi zainteresirani studenti iz Hrvatske mogli doći u Južnu Ameriku, stanovat u obetiljima i usavršit znanje španjolskog jezika, i obratno.

 

9.         Preporučuje se Ministarstvu prosvjete da se u praksi uvedu upisne kvote na Hrvatskim sveučilistima za studente iz Hrvatske dijaspore, kao što to preporučuje čl. 60. Zakona o Odnosima Republike Hrvatske sa Hrvatima izvan Republike Hrvatske.

 

10.     Poduzetnici prisutni na skupu su odlučila da će u roku od 90 dana osnovati poslovnu mrežu hrvatske dijaspore u regiji. Predlažu Vladi Republike Hrvatske da ostvari bilateralne trgovačke sporazume sa zemljama regije.

 

11.     Na skupu se je odlučilo da se na Hrvatske Svjetske Igre pošalje zajednička mamčad koja će predstavljati Južnu Ameriku.

 

          Na istom skupu je prihvaceno da se sljedeci Skup hrvatske diaspore Juzne Amerike odrzi sljedece 2017. godine u Santiagu, Chile.

          Prisutni su odlucili da ovu Deklaraciju potpisu po dva predstavnika delegacija prisutnih zemalja i da Organizacioni odbor ovog skupa uputi ovu Deklaracju Hrvatskom Saboru, celnicima vlade i hrvatskim ustanovama.

 

                                      Santa Cruz de la Sierra, Bolivija, 30. travnja 2016. godine.

 

 

 

                        "SUSRET HRVATSKE DIJASPORE JUŽNE AMERIKE 2016."

                                 Santa Cruz de la Sierra, Bolivija - od 28. do 30. travnja 2016.

 

 

 

 

 

Kultura

en consenso prioridad es incentivar la

intercambio estudiantil

croaticum adaaptado al calendario de hem sur

A min devcultura i Hr matica iseljenika

preparacion de prof locale s y material para curso de idioma

Promover otras act a parte de idioma promueven la kultura como, folklor, musica, sport, kulinario y otr.

Sugerir pagina web para acceder a los progr gubernamentales con solicitudes

Solic visoki duznici RH posjete diasporu

Molimo duznosnike da kad putuju realiziraju bilateralne sporazume sa nasim zemljama o poslovnom prometu.

Conformacion de un seleccionado

Na istom skupu je prihvaceno da se sljedeci Skup hrvatske diaspore Juzne Amerike odrzi sljedece 2017. godine u Santiagu, Chile.

En proxima reunion se haga el evaluo de lo hech y la atendido.

Odluceno je da ovu Deklaraciju potpisu po dva predstavnika delegacija svake prisutne zemlje i da Organizacioni odbor ovog skupa uputi ovu Deklaracju Hrvatskom Saboru, celnicima vlade i hrvatskim ustanovama.

 

Santa Cruz de la Sierra, Bolivija, 30. travnja 2016. godine.

 

............................................................

 hrvatske diasporu hrvatPosibilidad de inscripción directa a universidades de Croacia de estudiantes de Diáspora común programa de adaptación previa.ucenika dolaska mladih programi obeku u Hrvatskoj za mladih osobe iz diaspora, koji su voljni raditi i postati voditelja rada u zajednicama iz kojih poticu.

 

4.                   odjelu za kulturu, da se uspostavi internetski tecaj Hrvatskog jezika i da isti bude besplatan.

5.                    

6.  7. Que Croacia ayude formar líderes en Diáspora.

7.  8. Embajada debe tener un representante social para trabajo social con población.

8.                   

9.                  Ako se izuzme predstavnike diaspore BiH, u organima Hrvatske zakonodavne vlasti prakticki ne postoje zastupnici Hrvata koji zive izvan R. Hrvatske. Na postojeca 3 zastupnicka mjesta posebne (XI.) izborne jedinici namjenjene Hrvatima izvan R. Hrvatske nalaze se predstavnici BiH-a koji ne poznaju problematiku Hrvatske diaspor u u svijetu.

10.               

11.              Ako se uistinu zeli ukljuciti u drustveni zivot stotine tisuca iseljenih Hrvata koji zive izvan R. Hrvatske, onda je neophodno da i njihovi stvarni predstavnici mogu biti izbrani u Sabor RH.

12.               (Članak 44, ZAKON O ODNOSIMA REPUBLIKE HRVATSKE S HRVATIMA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE)

13.               

14.              Predlazemo Vladi RH da uzme u obzir ovu nasu primjedbu, da se sukladno zakonu ucine potrebne promjene da bi hrvatsko iseljenisto imalo predstavnike u Saboru.

15.               

16.                  (ZAKON O ODNOSIMA REPUBLIKE HRVATSKE S HRVATIMA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

17.                 Uključivanje u društveni i politički život Republike Hrvatske

18.                 Članak 44.

19.                 Republika Hrvatska osigurava uključivanje Hrvata izvan Republike Hrvatske u društveni i politički život Republike Hrvatske kroz njihovu zastupljenost u Hrvatskom saboru i u Savjetu Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

20.                 Hrvati izvan Republike Hrvatske su ravnopravan dio jednog i nedjeljivog hrvatskog naroda.)

21.                         

 

CONCLUSIONES DE COMISION SOCIO POLITICA

 1. Habilitar Derecho de Voto mediante medio electrónico.

2. Enseńanza de idioma croata mediante un medio electrónico y en forma gratuita.

3. Unión del pueblo croata y conservación de estado croata.

4. Que exista un representante de Diáspora en Sabor Croata de cada continente (Sudamérica, Norteamérica, Australia, África) y que defiendan solo intereses del Diáspora

5. Agilizar casos de trámites y seguimiento a trámite mediante medio electrónico. Suspender la exigencia de examen de idioma croata para nacionalidad igual como otros países de Comunidad Europea.

6. Posibilidad de inscripción directa a universidades de Croacia de estudiantes de Diáspora común programa de adaptación previa.

7. Que Croacia ayude formar líderes en Diáspora.

8. Embajada debe tener un representante social para trabajo social con población.

 

Seguimiento a los puntos planteados

 

 

 

 

Rad u odvojenim radnim grupama tri odvojene radne grupe:

                              1.   Drustveno politicka problematika diaspore

                              2.   Kultura i ucenje hrvatskog jezika

                              3.   Susreti privrednika